REGULAMIN BIEGU PO SCHODACH SKY TOWER RUN 2024 – 19.10.2024

I. CEL

1. Promocja obiektu Sky Tower jako najwyższego kompleksu usługowo-handlowo-mieszkalnego w Polsce.
2. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
3. Promocja turystyczna miasta Wrocław.
4. Upowszechnianie i popularyzacja biegów po schodach.

II. ORGANIZATORZY

Organizatorem biegu po schodach Sky Tower Run 2024 jest:
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław – www.pro-run.pl

III. KONTAKT

Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław www.pro-run.pl

Dyrektor biegu
Jacek Urbanowicz e-mail: biuro@pro-run.pl

biuro zawodów, zapisy online: e-mail: zawody@pro-run.pl 
Strona internetowa biegu: www.skytowerrun.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się 19.10.2024 (sobota) od godz. 10.00 na terenie obiektu Sky Tower w tzw. wieży, położonego we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 95
2. Start zawodników będzie następował kaskadowo co 20 sekund w określonym porządku serii startowych.
3. Bieg Sky Tower Run jest biegiem o Mistrzostwo Polski w biegu po schodach.
4. Zawodnicy w poszczególnych grupach startują wg. kolejności nadanych numerów startowych w serii do jakiej się zapisali. Grupę XV stanowią zawodnicy wskazani przez organizatora.
5. Brak zawodnika w odpowiedniej grupie i kolejce numerycznej dyskwalifikuje go ze startu.
6. Harmonogram startu poszczególnych grup:

 • 10.00 – (grupa I)
 • 10.30 – (grupa II)
 • 11.00 – (grupa III)
 • 11.30 – (grupa IV)
 • 12.00 – (grupa V)
 • 12.30 – (grupa VI)
 • 13.00 – (grupa VII)
 • 13.30 – (grupa VIII)
 • 14.00 – (grupa IX)
 • 14.30 – (grupa X)
 • 15.00 – (grupa XI)
 • 15.30 – (grupa XII)
 • 16.00 – (grupa XIII)
 • 16.30 – (grupa XIV)
 • 17.00 – (grupa XV) – elita – grupa otwarta dla uczestników prezentujących najlepszy poziom sportowy. Nie oznacza to, że osoba, która zwycięży musi startować w tej serii.

7. Biuro zawodów znajduje się na poziomie 0 Galerii Handlowej Sky Tower. Dokładne umiejscowienie biura zawodów zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie

V. ZGŁOSZENIA DO BIEGU

1. Udział w biegu jest płatny.
Opłata za udział w biegu (koszt cegiełki) jest następująca :

 • do 100 – 70 zł
 • do 400 – 80 zł
 • do 600 – 90 zł
 • do 1000 – 100 zł

2. Płatności można dokonać online poprzez formularz zapisów lub tradycyjnym przelewem Płatności online są księgowane automatycznie. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:

 • Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
 • Ul. J.W. Dawida 26,9, Wrocław
 • Nr konta: 44105015751000009080005508
 • Z dopiskiem: Sky Tower Run 2023, Nazwisko, Imię

3. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji uczestnika z biegu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego uczestnika. Można wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biegu.
4. Zapisy w formie elektronicznej będą się odbywały poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej biegu www.skytowerrun.pro-run.pl do dnia 13.10.2024 do godz. 24.00
5. Zapisy elektroniczne zostaną uruchomione 01.04.2024 r.
6. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
7. Zapisy osobiste będą się odbywały tylko w godzinach pracy biura zawodów (patrz pkt. IV.7). Wyjątek stanowi dzień zawodów gdzie zapisy będą się odbywały do godz. 12.00 – pod warunkiem dostępności miejsc.
8. Pytania o zapisy prosimy kierować na zawody@pro-run.pl 
9. Numery startowe będą przydzielane na bieżąco w biurze zawodów biegu na podstawie kodu QR jaki otrzyma uczestnik lub dowodu osobistego.
10. Organizator wprowadza limit uczestników, który wynosi 1000 osób.
11. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów online niż jest to podane w pkt. V.10. w przypadku osiągnięcia limitu uczestników.

VII. UCZESTNICTWO

1. W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście do biura zawodów.
2. Do biegu głównego zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów.
3. Każdy zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązać się do jego przestrzegania.
5. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

VIII. TRASA BIEGU

1. Bieg odbywa się na lewoskrętnej klatce schodowej. Podczas biegu można korzystać z poręczy klatki schodowej.
2. Miejscem startu biegu jest łezka eventowa w CH Sky Tower na poziomie 0.
3. Meta znajduje się na 49 piętrze wieży.
4. Do pokonania są 1142 stopnie schodów.
5. Bieg właściwy poprzedza 45m prolog, którego pokonanie nie jest wliczane do ogólnego czasu.

VIII KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Dekoracja trzech pierwszych miejsc w kategorii K i M
2. Dekoracja klasyfikacji Mistrzostw Polski, trzy pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn (osoby posiadające Polskie obywatelstwo)

3. Klasyfikacja Strażaków w biegu po schodach K i M (bez podziału na PSP i OSP)

 • klasyfikacja bez munduru K+M
 • klasyfikacja w mundurze bojowym (mundur, kask, maska gazowa, butla tlenowa) K+M

4. Wyposażenie obowiązkowe w kategorii strażaków w mundurze bojowym to:

 • Ubranie specjalne do działań ratowniczo – gaśniczych (kurtka ciężka – do działań ratowniczo – gaśniczych, jeżeli w kurtce występuje podpinka, to ma być ona w zestawie)
 • Rękawice specjalne do działań ratowniczo – gaśniczych
 • Buty specjalne strażackie (dopuszcza się obuwie gumowe strażacki z wkładką)
 • Hełm strażacki (obowiązkowo ma zawierać wszystkie skłądowe, np. przyłbicę, okulary ochronne, itp.)
 • Aparat powietrzny wraz z maską (dopuszcza się butlę kompozytową).

5. Klasyfikacja wiekowa
Dekoracja trzech pierwszych miejsc w kategorii K i M

K 20 (18 – 29 lat)K 30 (30 – 39 lat)K 40 (40 – 49 lat)K 50 (50 -59), K60 (60-69), K70 (70 lat i więcej)M 20 (18-29 lat)M 30 (30-39 lat)M 40 (40-49 lat)M 50 (50-59 lat)M 60 (60-69 lat)M 70 (70 lat i starsi)
Kategorie wiekowe nie dublują się z kat. Open tzn. miejsca 1,2,3 w kat Open nie wchodzą w klasyfikację wiekową.


IX. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW
1. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzą:

 • bezzwrotny numer startowy
 • gadżet biegu
 • medal na mecie.
 • materiały sposnorów

2. Każdy zawodnik, który w zgłoszeniu poda swój numer telefonu otrzyma sms z wynikiem.
3. Do dyspozycji zawodników będą przebieralnie oraz zaplecze sanitarne znajdujące się na terenie Galerii Handlowej Sky Tower.
4. Do dyspozycji zawodników będzie depozyt, otwarty w godz. 9.00 do 18.30.
5. Biuro zawodów będzie posiadało stanowiska dla zawodników niemiecko i anglojęzycznych.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie biegu. Obsługa medyczna będzie dostępna na 20-tym, 25-tym, 30-tym, 40-tym, 45-tym piętrze i na mecie biegu.
7. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
8. Do dyspozycji zawodników pozostaje strefa relaksu – poziom 0
9. Organizator zapewnia wodę na trasie biegu jak i na mecie.

IX. POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu dokonywany jest na podstawie odczytu danych z chipów znajdujących się w numerze startowym.
2. Numery startowe są bezzwrotne.
3. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
4. Numer startowy należy umieścić na przedniej części tułowia pomiędzy linią pasa i barków.
5. Niewłaściwe zamontowanie chipa może skutkować niesklasyfikowaniem zawodnika.

X. NAGRODY

Wysokość nagród zostanie podana w osobnym komunikacie na stronie internetowej biegu.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

1. W przypadku okazania dokumentu, który nie odpowiada wymogom identyfikacji, Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi udziału w biegu.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC i NNW. Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia NNW przez zawodników.
3. Podczas wyprzedzania się zawodników obowiązuje zasada, że wolniejszy biegacz ustępuje miejsca szybszemu.
4. Powrót z linii startu następuje windą co ok. 10 minut. Zawodnicy zjeżdżają po 15 osób wg. kolejności pojawienia się na mecie.
5. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz stawienie się na ceremonii dekoracji wg. harmonogramu.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
7. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator
8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora jak również nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników biegu za jakiekolwiek szkody osobowe lub majątkowe

9.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.

XII. HARMONOGRAM Dnia zawodów

GODZINA WYDARZENIE MIEJSCE
8.00 Otwarcie biura zawodów Poziom 0
8.00 Otwarcie depozytu Poziom 0
9.45 Otwarcie zawodów Poziom 0 – scena
10.00 Start biegu Poziom 0 – łezka eventowa
10.00 – 16.30 Start grup od I do XIV Poziom 0 – łezka eventowa
16.30 Koniec pracy biura zawodów Poziom 1
17.00 Start grupy XV – elita Poziom 0 – łezka eventowa
17.45 Dekoracja w poszczególnych klasyfikacjach – grupa XV Poziom 0 -scena
18.15 Zakończenie biegu Poziom 0 – scena
18.30 Zamknięcie depozytu Poziom 0